Våra byar

Nyheter


 • 2017-10-17

  Kommunstyrelsen sammanträder


  Kommunstyrelsen har sammanträder i Biblioteket onsdagen den 25 oktober 2017. Allmänheten hälsas välkommen! 
  Läs mer
 • 2017-10-17

  Möte om brandsäkerhet i Nora


  Brandskyddsföreningen Örebro län, Nerikes Brandkår och Nora kommun inbjuder till informationsmöte om brandsäkerhet.
  Läs mer
 • 2017-10-17

  Rätt barnomsorgsavgift!


  Kontrollen om du har betalt rätt barnomsorgsavgift inkomståret 2015 är nu klar.
  Läs mer
Nora kommun, Tingshuset, 713 80 Nora      Tel: 0587-810 00                                 Bankgiro        Organisationsnr
Besöksadress: Prästgatan 15                     E-post: nora.kommun@nora.se           203-2258       212000-2007