Utskriftsversion

Svenska som andraspråk

Under varje årskursrubrik hittar ni grovplaneringar av svenska som andraspråk för respektive årskurs. I dessa kan det bli ändringar under året.

Även mer detaljerade områdesplaneringar / LPP:r kommer att finnas här.

 

Datum för nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för åk 9 är i år följande:

Del A, muntligt; vecka 45 - 50 2017.

Del B 13/ 3 2018.

Del C 15/3 2018.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2017-08-21 22.50
Karlsängskolan

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta