Utskriftsversion

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

                                                                                                                           Skolverket

I bildämnet övar vi fyra förmågor:

 

  • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Vid bedömning tittar läraren främst på tre punkter

 

Produktion – hur du gör bilder
Process – hur du utvecklar ditt arbete
Reflektion – vad du tänker medan du arbetar med egna bilder och när du läser andras bilder samt hur du utvärderar ditt egna bildarbete.

 
Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2018-04-15 23.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
läroplan på engelska.pdf 1.9 MB 2017-04-05 14.52

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta