Utskriftsversion

Maria Sundberg - SYV

Viktiga datum och aktiviteter för elever i åk. 7, 8 och 9

Sommarjobb Nora kommun

Är du född 2002 kan du söka sommarjobb via Nora kommun, på Nora kommuns hemsida under fliken "Näringsliv och arbete" och sedan "feriepraktik" finns information

www.nora.se

 

Region Örebro län

Feriepraktik kultur

Sedan ett antal år erbjuder Örebro län kulturferiepraktik inom områdena bild och form, dans, film, slöjd och teater. Feriepraktiken är möjlig att söka för alla ungdomar i Örebro län som till sommaren går ut nionde klass, eller årskurs 1 på gymnasiet. Vad får man göra inom kulturferiepraktiken?

Feriepraktik 2019 - välkommen på informationsträff

Tisdagen 12 mars klockan 18.00-19.00
Conventum - Teatercaféet, Olof Palmes torg 1 i Örebro

Ansök om feriepraktik 2019

Du kan ansöka om en praktikplats mellan 1 - 31 mars 2019. Det gör du genom att gå in via denna länk.länk till annan webbplats Sedan väljer du "feriepraktik" under "Välj yrkesområde". Där kan du läsa mer om praktik inom de olika konstområdena.

 

Årskurs 9

 

Tidsplan antagning till gymnasieskolan 2019

7 januari

Söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan till gymnasieskolan

Eleverna får klassvisa genomgångar om hur man ansöker och får sina personliga inloggningsuppgifter. Ansökan är endast giltig efter att papperskopia med elevens underskrift är inlämnad till SYV

 

15 februari

Sista ansökningsdag, efter 15 februari går det inte att logga in

 

8 april

Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter, detta antagningsbesked baseras på höstterminsbetyget och är därför endast preliminärt. Det slutliga antagningsbeskedet sker efter att slutbetyget skickats in

 

12 april- 10 maj

Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval

Om man vill ändra i sin ansökan kontaktar man SYV som låser upp ansökningskontot. Om man inte vill ändra låter man det bara vara och det man sökte i jan- feb gäller

 

1 juli

Sökande ser sitt slutliga antagningsbesked i Dexter

 

31 juli

Sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbeskedet i Dexter

 

8 augusti

Sökande ser sitt reservantagningsbesked i Dexter, ska skyndsamt svara

 

Inloggningsuppgifterna man får i januari gäller genom hela antagningsprocessen när man loggar in. Om man tappar bort inloggningsuppgifterna kan man beställa nya via gymnasieantagningens hemsida

 

Klassvisa gymnasieinformationer

Jag kommer att informera alla klasser om gymnasievalet, det kommer att ske under vecka 34. Eleverna får i samband med detta även information om PRAO:n som är under veckorna 41, 42, 43,45, 46 en klass per vecka. Under vecka 34 kommer även eleverna att få besök av en representant från Handelskammaren Mälardalen som föreläser om arbetsmarknadskunskap.

9A vecka 41

9B vecka 42

9C vecka 43

9D vecka 45

9E vecka 46

Information till vårdnadshavare den 18/9 klockan 18.00 i aulan

Vårdnadshavare bjuds in till en information om gymnasievalet, i samband med detta finns en representant från Handelskammaren Mälardalen med och berättar om hur deras inspirationslektioner ser ut när de besöker elever i årskurs 7 och 9.

 

Gymnasiemässa i Örebro

Den 11 oktober åker alla elever i åk. 9 till Örebro för att besöka gymnasiemässan. Vi samlas utanför skolan vid bussfickan klockan 08.10, man måste se till att prickas av på klasslistan innan man får stiga på bussen. Vi åker hem till Nora igen klockan 11.15 och äter lunch direkt vi är tillbaka på skolan igen.

På gymnasiemässan finns dom flesta gymnasieskolor i Örebro län representerade.

Elever i årskurs 8 och vårdnadshavare är välkomna att besöka gymnasiemässan efter klockan 16.00, det är öppet till 19.00 för allmänheten.


Samtal inför gymnasievalet

Många elever har börjat boka in sig för samtal inför gymnasievalet. Samtal bokas antingen direkt med mig, eller via mejl, SMS eller Facebook. Det kan även bokas via mentor eller elevhälsa

För vissa elever räcker det med ett samtal där vi bara checkar av, och för andra elever behövs flera samtal. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med.

"Elev för en dag"

Många gymnasieskolor erbjuder elever i årskurs 9 att vara elever för en dag på deras skola. Man får då möjlighet att uppleva hur det är att gå på det gymnasieprogram och gymnasieskola som man är intresserad av. Ett utmärkt tillfälle att få veta hur det känns i verkligheten.

OBS! Det är viktigt att man har fått ledigt av sin klassföreståndare innan man får åka.  Dessa besök bokas genom mig, SYV.

Ansökan till gymnasieskolan

Efter jullovet kommer eleverna att få personliga inloggningsuppgifter utdelade av mig, jag kommer att gå igenom hur man ansöker och därefter har eleverna ungefär en månad på sig att göra sina val. Man ansöker via datorn till gymnasieantagningens Dexter. Alla elever som önskar kommer att få hjälp av mig att göra sin ansökan men det förutsätter att dom själva bokar en tid för detta i förväg.

Preliminärt antagningsbesked

Preliminärt antagningsbesked baserat på höstterminsbetyget, datum meddelas senare

Omvalsperiod

Man har möjlighet att ändra i sin ansökan om man önskar det. Om man vill göra ett omval så meddelar man mig det så att jag "låser upp" ansökningskontot igen. Därefter gör man precis som första gången man gjorde sin ansökan. Det är viktigt att man söker innan sista omvalsdagen.

Om man är nöjd med den ansökan man gjort låter man det bara vara.

 

 

Årskurs 8

 

Under vecka 34 kommer eleverna att få besök av en representant från vårdbranschen, hon föreläser om olika yrkesområden inom vården

"8:ans år"

Under vecka 34 kommer eleverna att få besök från delar ur elevhälsoteamet samt personal från fritidsgården.Vi presenterar oss och berättar vad "8:ans år" kommer att handla om. Eleverna kommer under årskurs 8 att få vara med på olika aktiviteter och lektioner som bl.a. handlar om relationer, vänskap och värderingar

 PRAO

Eleverna kommer att ha en veckas PRAO under vårterminen, en vecka per klass.

 

8A vecka 10

8D vecka 11

8C vecka 12

8B vecka 13

8E vecka 14

 

Gymnasieinformation

Eleverna kommer att få klassvisa gymnasieinformationer som förberedelse inför gymnasievalet i årskurs 9

 

Årskurs 7

 

Skolans betydelse och framtida valmöjligheter

Eleverna får en övergripande information om vad gymnasieskolan handlar om, vad man kan välja samt kunskaperna och betygens betydelse.

Arbetsmarknadskunskap

Eleverna får klassvisa informationer

 

Frågor och funderingar?

Kontakta mig!

Maria Sundberg

0587- 812 48länk till annan webbplats

070- 949 58 58länk till annan webbplats Det går även bra via SMS

maria.sundberg@nora.se


Facebook: syv karlsangskolan


Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2019-03-05 21.49

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta