Utskriftsversion

Maria Sundberg - SYV

Viktiga datum och aktiviteter för elever i åk. 7, 8 och 9

Läsåret 2017- 2018

 

Årskurs 9

 

Tidsplan för antagning 2018
8 januari - Söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan till gymnasieskolan

15 februari - Sista ansökningsdag

16 april - Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter

23 april till och med 15 maj - Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval

2 juli - Sökande ser sitt slutliga antagningsbesked i Dexter

31 juli - Sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbeskedet i Dexter

8 augusti - Sökande ser sitt reservantagningsbesked i Dexter

Eleverna får information klassvis om hur ansökan går till, i samband med detta får eleverna personliga inloggningsuppgifter.

Om inloggningsuppgifterna skulle komma bort så kan man antingen kontakta mig, eller beställa nytt genom gymnasieantagningens hemsida. För att få nytt lösenord från gymnasieantagningen måste man ha angett en giltig epostadress på sitt inloggningskonto. Jag hjälper alla som vill med ansökan men det är bra om man så snart som möjligt bokar en tid.

Klassvisa gymnasieinformationer

Jag kommer att informera alla klasser om gymnasievalet, det kommer att ske under dom första veckorna efter sommarlovet. Eleverna får i samband med detta även information om PRAO:n som är under veckorna 41, 42, 43,45, 46 en klass per vecka.

Information till vårdnadshavare den 3/10 klockan 18.00 i aulan

Vårdnadshavare bjuds in till en information om gymnasievalet, i samband med detta finns en representant från Handelskammaren Mälardalen med och berättar om hur deras inspirationslektioner ser ut när de besöker elever i årskurs 7 och 9.

PRAO

9A Vecka 41

9B Vecka 42

9C Vecka 43

9D Vecka 45

9E Vecka 46

Gymnasiemässa i Örebro

Den 12 oktober åker alla elever i åk. 9 till Örebro för att besöka gymnasiemässan. Vi samlas utanför skolan vid bussfickan klockan 08.10, man måste se till att prickas av på klasslistan innan man får stiga på bussen. Vi åker hem till Nora igen klockan 11.15 och äter lunch direkt vi är tillbaka på skolan igen.

På gymnasiemässan finns dom flesta gymnasieskolor i Örebro län representerade.

Det är även öppet kvällstid till klockan 19.00 för allmänheten.

Samtal inför gymnasievalet

Många elever har börjat boka in sig för samtal inför gymnasievalet. Samtal bokas antingen direkt med mig, eller via mejl, SMS eller Facebook. Det kan även bokas via mentor eller elevhälsa

För vissa elever räcker det med ett samtal där vi bara checkar av, och för andra elever behövs flera samtal. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med.

"Elev för en dag"

Många gymnasieskolor erbjuder elever i årskurs 9 att vara elever för en dag på deras skola. Man får då möjlighet att uppleva hur det är att gå på det gymnasieprogram och gymnasieskola som man är intresserad av. Ett utmärkt tillfälle att få veta hur det känns i verkligheten.

OBS! Det är viktigt att man har fått ledigt av sin klassföreståndare innan man får åka.  Dessa besök bokas genom mig, SYV.

Ansökan till gymnasieskolan

Efter jullovet kommer eleverna att få personliga inloggningsuppgifter utdelade av mig, jag kommer att gå igenom hur man ansöker och därefter har eleverna ungefär en månad på sig att göra sina val. Man ansöker via datorn till gymnasieantagningens Dexter. Alla elever som önskar kommer att få hjälp av mig att göra sin ansökan men det förutsätter att dom själva bokar en tid för detta i förväg.

Preliminärt antagningsbesked

Preliminärt antagningsbesked baserat på höstterminsbetyget, datum meddelas senare

Omvalsperiod

Man har möjlighet att ändra i sin ansökan om man önskar det. Om man vill göra ett omval så meddelar man mig det så att jag "låser upp" ansökningskontot igen. Därefter gör man precis som första gången man gjorde sin ansökan. Det är viktigt att man söker innan sista omvalsdagen.

Om man är nöjd med den ansökan man redan gjort så låter man det bara vara.

Arbetsmarknadskunskap

Eleverna kommer att få lektioner i arbetsmarknadskunskap den 18/9, 19/9 och 26/9 enligt nedan:

18/10

9D 09- 10

9E 10.25- 11.20

19/10

9C 09-10

9A 10.30- 11.30

 26/10

9B 09-10

Vårdutbildningar Region Örebro Län

Vecka 38 kommer representanter från vårdbranschen och informerar eleverna om utbildningar och yrken inom vården. Det sker klassvis enligt nedan:

Onsdag

9A 09-10

9B 10.30- 11.30

9C 13-14

Torsdag

9D 09-10

9E 10.30- 11.30

 

 

Årskurs 8

 

Prao

Eleverna får information klassvis om den kommande prao-veckan. Tanken är att eleverna själva ska försöka få tag på en praoplats som dom är intresserade av, om det är svårt att ordna detta själv så hjälper jag naturligtvis till och eleverna får välja av dom platser jag har att erbjuda.

 

8A Vecka 12

8B Vecka 15

8C Vecka 16

8D och 8E Vecka 17

"8:ans dag"

I början av höstterminen kommer eleverna tillsammans med delar ur elevhälsoteamet samt personal från fritidsgården att åka över till Alntorps Ö för en heldag med klassen.

Vi som följer eleverna är:

Maria, SYV

Ann-Sofie Skolsköterska

Anna Skolkurator

Yvonne Fritidspedagog

Personal från fritidsgården

Mer information om dagen får eleverna klassvis samt vilka datum som gäller.

 

Vårdutbildningar Region Örebro Län

Eleverna kommer att få information från vårdbranschen om olika utbildningar inom vården och vilka typer av yrken det finns inom området.

Vecka 47

Onsdag

8A 09-10

8B 10.30-11 30

8C 13-14

 Torsdag

8D 09-10

8E 10.30- 11.30

PRAO

Eleverna kommer att ha PRAO under vårterminen, mer info om vilka veckor kommer senare.

Gymnasieinformation

Eleverna kommer att få klassvisa gymnasieinformationer som förberedelse inför gymnasievalet i årskurs 9

 

Årskurs 7

 

Gymnasieinformation

Eleverna får en övergripande information om vad gymnasieskolan handlar om, vad man kan välja samt kunskaperna och betygens betydelse.

Arbetsmarknadskunskap

Eleverna får klassvisa lektioner om arbetsmarknadskunskap enligt nedan:

14/2- 18

7A 09-10

7B 10.30- 11.30

15/2

7C 09-10

7D 10.30- 11.30

7E 13-14

 

 

Frågor och funderingar?

Kontakta mig!

Maria Sundberg

0587- 812 48länk till annan webbplats

070- 949 58 58länk till annan webbplats Det går även bra via SMS

maria.sundberg@nora.se


Facebook: syv karlsangskolan


Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2018-01-07 21.58

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta