Utskriftsversion

Mats Bergvall


Nedan följer ämnesområdena för undervisningen i kemi.


Kemi åk 7

Hösttermin

Kemins grunder

Kemi direkt sidorna 2-43

Se innehåll och fokus på sidan 3

Vårtermin

Luft, vatten, mark, syror och baser

Kemi direkt sidorna44-79

se innehåll och fokus på sidan45

Kemi åk 8

Hösttermin

Kol och kolföreningar

Kemi direkt sidorna 80-115

Se innehåll och fokus på sidan 81

Vårtermin

Livets kemi

Kemi direkt sidorna 116-145

se innehåll och fokus på sidan 117

 

Kemi åk 9 

Hösttermin

Atomer,joner och kemiska reaktioner

Kemi direkt sidorna 146-189

Se innehåll och fokus på sidan 147

Vårtermin

Hållbar utveckling sidorna 190-219

Se innehåll och fokus på sidan 191

 


Nedan följer ämnesområdena för undervisningen i biologi

​Biologi åk 7

- introduktion till biologi

- Cellen och växterna

- Ekologi

- Svampar, bakterier ochprotosoa

- Ryggradslösa djur

- Ryggradsdjur

- Droger

​Biologi åk8

- Sex och samlevnad

- Skelett, muskler och hud

- Hjärta och blodomlopp

- Andningen

- Matens väg genom kroppen

- Utsöndringsorganen

​Biologi åk 9

- Nervsystemet

- Sinnesorganen

- Genetik

- Evolution


Kemi direkt:

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Kemi/Baslaromedel/Kemi-Direkt/Lyssna-mp3-filerlänk till annan webbplats

Biologiboken:

lyssna på inläsningstjänst:

http://www.inlasningstjanst.selänk till annan webbplatsInformationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2017-06-19 14.12

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta