Utskriftsversion

Dexter

Information om programmet samt hur man skaffar ett konto.

Karlsängskolan använder sig sedan läsårsstarten 2006 av Dexter som är ett digitalt verktyg för bl.a frånvaroregistrering, omdömesskrivning och betygsättning. Med Dexters hjälp får elever, vårdnadshavare och personal tillgång till schema, klass- och personallistor som berör eleven samt ev. frånvaro för den enskilde eleven.

Elever får sin Dexterinloggning vid skolstarten i årskurs 7.

Vårdnadshavare ansöker om ett konto i Dexter via länken nedan.
Formulär för ansökan om Dexterkonto.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ansökan behandlats kommer inloggningsuppgifter att skickas per post till vårdnadshavarens folkbokföringsadress.
Inloggningsuppgifterna är att betrakta som en värdehandling och ska förvaras som sådan.
Vi rekommenderar ett lösenordsbyte vid första inloggningen.
Elev får inte ha tillgång till vårdnadshavares inloggning.

I Dexter kan vårdnadshavare se sitt / sina barns omdömen, betyg, schema och ev. frånvaro. Vårdnadshavare kan också anmäla frånvaro via Dexter.
Ny anmälan ska göras varje dag.

Observera att informationen i Dexter endast kan ses av personal på skolan, elevens vårdnadshavare samt eleven själv. Inga sekretesskyddade uppgifter lagras eller behandlas i Dexter. De vårdnadshavare och elever som så önskar kan få utdrag ur Dexter.

Syftet med Dexter är att vårdnadshavare ska få större delaktighet i sitt / sina barns skolgång.

Monica Aspemyr
Eva-Karin Olsson Källqvist
Rektorer

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2012-02-22 15.21

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta