Utskriftsversion

Klassidor

På klassidorna publicerar klassföreståndarna information samt lägger ut en del bilder.
Börja med att välja det spår som klassen tillhör.

På Karlsängskolan är personal, lärare och fritidsledare indelades i två arbetslag, så kallade spår.
Spår 1 = 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C
Spår 2 = 7C, 7D, 7E, 8C, 8D, 8E, 9D, 9E

Varje arbetslag har en spårledare vars uppgifter i huvudsak är att leda konferenser och att samordna verksamheten inom spåret och med övriga spår. Lärarna som är knutna till ett spår är också klassföreståndare och har det mesta av sin undervisning inom detta spår.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2018-08-16 22.12

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta