Utskriftsversion

Kontakta oss/Personal

I länklistan till vänster hittar du kontaktuppgifter till samtlig personal.

På Karlsängskolan är personal, lärare och fritidsledare indelades i två arbetslag, så kallade spår.
Spår 1 = 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C
Spår 2 = 7C, 7D, 7E, 8C, 8D, 8E, 9D, 9E

Varje arbetslag har en spårledare vars uppgifter i huvudsak är att leda konferenser och att samordna verksamheten inom spåret och med övriga spår. Lärarna som är knutna till ett spår är också klassföreståndare och har det mesta av sin undervisning inom detta spår. Arbetslagen har bl.a. ansvar för elevvård, viss schemaplanering, föräldrasamverkan, mindre del ekonomi, temastudier och utvärdering.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2018-11-07 10.42

Sjukanmälan av elev ska i första hand göras via SchoolSoft.
Vid problem att nå SchoolSoft går det också att ringa 0587-812 22.

Telefonnummer till personalrummet:
0587-812 58

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta