Stadsvapnet
Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen, Tingshuset, 713 80 Nora     Telefon 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se