Utskriftsversion

Nationella prov i årskurs 9

Under vårterminen kommer eleverna i årskurs 9 att skriva nationella prov i svenska, engelska, matematik, NO samt SO.

Viktig information till alla vårdnadshavare!
Skolverket har beslutat att alla elever i Sverige skall utföra de nationella proven i svenska, engelska, matematik samt kemi på särskilt fastlagda dagar. Detta för att alla elever ska ha samma förutsättningar och sedan bedömas efter samma kriterier.
Dessutom tillkommer nationella prov i moderna språk samt muntliga prov i svenska där varje enskild skola bestämmer provdatum.

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs från och med läsåret 2015/2016 på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–50.

Aktuella dagar för de skriftliga proven under vårterminen 2019 finns inlagda i provkalendern.

Datumen finns också på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det även finns mer information om de nationella proven.

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2019-01-07 07.45
Karlsängskolan

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta