Utskriftsversion

Elevinflytande

Nedan beskrivs de olika elevrådsgrupperna

Bok/Biblioteksgrupp:
Samarbete med skolbiblioteksansvarige Peter Comét bland annat gällande inköp till skolbiblioteket.

Elevrådets styrelse:
Har ansvar för ekonomi/cafeteria. Styrelsen är också förbindelselänk till skolledning och andra elevrådsgrupper. Fungerar också som informatör om elevrådets arbete och lämnar information till klassombuden. Deltar alltid i klassombudsmöten. Alla som är intresserade är välkomna att vara valbara till styrelsen.

Elevskyddsombudsgruppen:
Arbetar i första hand med arbetsmiljön i skolan. Det ska enligt lag finnas elevskyddsombud och vi vill ha minst 2 elever/årskurs. Klassombuden i åk 7 är samtliga med i denna grupp men övriga årskurser har också representanter i gruppen.
 
Mat- och hälsoråd:
Medverkar vid jullunch, frukostar och hälsokampanjer. Ansvarar ibland för elevcaféet. Samarbetar med skolmåltidspersonal i skolans matråd. Planering, medbestämmande och praktiskt arbete ingår samt guidning av besökande elever i årskurs 6.

Klassombudsgrupp
Alla klasser väljer 2 elever, samt en vikarie, som bildar denna grupp vilken väljer elevrådets styrelse. Gruppen förmedlar information från elevrådsorganisationen till respektive klass och tvärtom.

Skolidrottsföreningen
Gruppen arrangerar olika turneringar, Multisport, Karlsängsloppet m.m. samt kommer med förslag på aktiviteter till skolans friluftsdagar.                                                    

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2019-01-07 07.54

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta