Utskriftsversion

Skolkurator

Karlsängskolans kurator heter Anna Hult. Kuratorns främsta uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen i skolan. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp och organisationsnivå.

Till kuratorn kan du som elev eller förälder vända dig om du behöver stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar er. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och kan hjälpa vidare till andra instanser vid behov.

Anna har sitt arbetsrum i ”administrationskorridoren” bredvid bl.a. skolsköterskan och studie- och yrkesvägledaren. 

Anna kan nås på telefonnummer 0587- 812 46 eller 070-785 16 16

Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2017-09-04 09.30

Karlsängskolan, Nora Kommun, 713 80 Nora | Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se | Besöksadress: Skolgatan 5, Nora
Om webbplatsen | webbkarta