• Huvudmeny

Esstorps förskola

 

Esstorps förskola ligger i västra delen av Nora.

Avdelningar

Här arbetar 7 pedagoger på två avdelningar, Nyckelpigan och Myran med 32 barn i åldrarna 1-5 år.

Inriktningar/pedagogik

Förskolan ligger nära flera skogsområden och även Fibbetorps naturreservat. Detta berikar vår verksamhet genom att barnen får tillfällen att med alla sina sinnen uppleva och upptäcka naturen och dess möjligheter. 

Vi erbjuder barn i åldern 1-5 år en pedagogisk och allsidig verksamhet. För att ett barn ska vara i harmoni med sig själv och sin omgivning har vi en välstrukturerad verksamhet med fasta återkommande rutiner och aktiviteter. Barnen ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vår grundsyn är att alla barn är kompetenta och har lust att lära sig nya saker. Glädjen att kunna stärker barnens självkänsla och lust att lära mera.

Genom samtal med föräldrar och att observera barnen i olika situationer får vi underlag för individuella utvecklingsprogram inom olika utvecklingsområden såsom motorik, språk, socialisering och kreativt tänkande. I samarbete med föräldrarna stödjer vi barnen i deras allsidiga utveckling, d.v.s. språkligt, motoriskt, socialt och intellektuellt.

Vi vill att föräldrar som kommer till oss ska veta att vi sätter barnens bästa i centrum. De ska alltid bemötas med värme och proffesionalitet. Personalen är välutbildad med flera års erfarenhet. 

Värdegrund för Esstorps förskola:

  • Vi vill ge våra barn trygghet, därför ser vi till varje barns behov.
  • Vi vill ge våra barn goda kamratrelationer, därför lär vi barnen att bry sig om varandra och visa hänsyn till varandra.
  • Vi vill stärka våra barns självkänsla, därför ger vi dem uppmuntran och bekräftelse.
  • Vi vill ge barnen livsglädje, därför väcker vi nyfikenhet och vilja till att söka kunskap.
  • Vi vill få barnen att ta ansvar, därför lär vi dem att vara rädda om varandra, sin miljö och sitt material.
  • Vi vill också få barnen att förstå sina egna och andras behov och att förstå att dessa inte alltid är lika

Välkommen att kontakta oss för personlig visning!

Informationsägare: Esstorps förskola
Sidan uppdaterad: 2016-11-11