• Huvudmeny

Gymnasium

Cirka 430 elever från Nora går i gymnasieskolan.

I Nora erbjuder vi introduktionsprogrammen preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och i viss mån yrkesintroduktion (främst mot vård och omsorg). Språkintroduktion erbjuds även på Lindeskolan i Lindesberg. Programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion erbjuds genom gymnasiesamverkan i länets alla kommunala skolor.

När det gäller de övriga gymnasieprogrammen går de flesta av våra ungdomar i Lindesberg eller Örebro.

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock kunna påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Har du funderingar på att gå gymnasiutbildning utomlands har barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktlinjer för sådana studier.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24