• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall. Vi ansvarar för att avfallshämtningen fungerar som den ska vid din fastighet samt att du får den information du behöver för att kunna källsortera rätt. Vi driver även åtta återvinningscentraler, ÅVC, som är placerade runt om i våra fyra medlemskommuner. Alla våra återvinningscentraler är stängda röda dagar samt alla aftnar. För övrigt gäller ordinarie öppettider. Avgifter och regler, abonnemang Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, t.ex. regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtningsintervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna. Du kan välja mellan tre olika typer av abonnemang för avfallshämtning: blandat avfall matavfall hemkompostering. Avfallsabonnemang På mina sidor kan du se fakturahistorik och även tömningsschema av dina avfallsabonnemang. Mina sidor på futureweb.sbbergslagen.se Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: