Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kottaberget - projekt

Nora kommun startar ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med markägares, entreprenörers och de boendes intressen.

Projektet startade i december 2019 och kommer att pågå till sista mars 2021. Nora kommun har fått 1,5 miljoner kr av Tillväxtverket och Region Örebro län och projektet drivs i samarbete med Jordbruksverket och markägaren. Projektet kommer också att kartlägga hur många nya jobb naturturism har möjlighet att ge samt utveckla förslag på möjliga etableringar inom besöksnäringen utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Karta Kottaberget

En eventuell etablering är ett cykelområde på Sveaskogs mark i närheten av Gyttorp. Där finns idag etablerade cykelleder och ett nätverk med naturliga stigar som används för vandring, rastning av hundar, löpning och ridning.

Uppdraget

  1. Rapport: Grundläggande frågeställningar som rapporten ska besvara:
    Analys av vilka skogstyper och skogsförvaltningsformer som lämpar sig till naturturism utifrån olika naturliga förutsättningar och tillgänglighet i Sverige.
    Vilka aktiviteter som är förenliga olika stadier i skogsbruket och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att tillfredsställa besöksnäringens och skogsbrukets behov.
  2. Förstudie i pilotområdet i Nora kommun: - Utveckling av cykelturism och fritidscykling i pilotområdet Kottaberget i Gyttorp, Nora kommun enligt uppdragsbeskrivningen ovan.

Målsättning under avtalsperioden är att ta fram en rapport enligt de två delarna som är beskrivna ovan.

Markägare: Sveaskog
Finansiärer: Tillväxtverket, Region Örebro län, Nora kommun, Jordbruksverket
Projektledare: Katarina Rönnbacka Nybäck, Bike in Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ledbyggare: Sweden mountainbike
Samarbetande part för pilotstudie och nationell stuide: Jordbruksverket och Nora kommun

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-11-27