• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 25 januari
  • 21 mars
  • 3 maj
  • 23 augusti
  • 27 september
  • 18 oktober
  • 8 november


Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 25 januari 2022:

3. Information uppdatering om arbetet med modullösning vid
    Järnboås förskola

4. Information nuläget förskolan Sparvugglan

5.  Information statitstik förskola gällande barngruppen och nyckeltal

6. Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan

7. Information uppdatering om sociala situationen på Karlsängskolan

8. Information mitterminsbedömning och betygsresultat

9. Information om VFU inom grundskolan

10. Information från skolchefen
   -om bussförbindelser för gymnasieelever utifrån länstrafikens omläggning av busslinjer i Örebro län


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-01-18