• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj,
24 augusti (inställt), 28 september, 19 oktober och 9 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 19 oktober 2021:

3. Information det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

4. Utredning förutsättningar mobil förskoleavdelning

5. Information direktiv för utredning av struktur för förskola och skola

6. Information om uppdrag ny familjecentral

7. Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan

8. Information uppföljning om den sociala situationen på Karlsängskolan

9. Information från skolchefen

10. Information från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-12