• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottet (Bu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2021: 26 januari, 23 mars, 4 maj,
24 augusti (inställt), 28 september, 19 oktober och 9 november

Barn- och ungdomsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde den 9 november 2021:

3. Information presentation av Järntorgsskolans verksamhet

4. Information fritidsgårdarnas verksamhet 

5.  Förslag direktiv för utredning av sturktur för förskola och skola

6. Förslag att hyra modul vid Järnboås förskola i 5 år

7. Information från kontaktpolitiker 

8. Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan

9. Information från skolchefen
   -vaccination av elever mot covid-19


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-11-22