• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2022:

 • 2 mars
 • 27 april
 • 7 juni
 • 8 juni (inställt)
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Möteslokal: Samlingssalen på Hagby Ängar. Ingång till samlingssalen via ingången från gården.

Tid: kl 16.00 - 20.30

Läs mer om kommunfullmäktige


Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 7 juni 2022.

 1. Upprop

 2. Fastställelse av tid och plats för protokollets justering.

 3. Val av två protokolljusterare


 4. Information från revisorerna

 5. Information från valnämndens ordförande

 6. Nora kommuns årsredovisning för år 2021 (handlingar skickades ut till kommunfullmäktiges föregående sammanträde)

 7. Revisionsberättelse för år 2021

 8. Förslag till budget för år 2023 med ekonomisk plan för åren 2024-2025

 9. Förslag till försäljning av del av fastigheten Älvestorp 4:1

 10. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2022

 11. Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

 12. Förslag till taxa för parkering med laddstolpe

 13. Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021

 14. Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2021

 15. Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska undersökning, Stribergs såg

 16. Kommunfullmäktigeberedningens förslag till nya mål för kommunens verksamhet.

 17. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för markåterställningsarbeten

 18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av nämndens reglemente

 19. Finansiering av projektering för olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen

 20. Årsredovisning för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021

 21. Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2021

 22. Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT

 23. Fyllnadsval - ny ersättare i valnämnden

 24. Svar på medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget

 25. Svar på medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid Digerberget

 26. Svar på motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avloppshantering

 27. Svar på motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogsinnehavet kalhyggefritt

 28. Godkännande av avsägelse i kommunfullmäktige 3

 29. Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag

 30. Delgivningar (dokumenten finns tillgängliga på nora.se under aktuella handlingar)

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: