• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.

Extra sammanträde den 16 juni 2021


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 8 september 2021. 

3. Förslag till internkontrollplan.
4.  Ekonomirapport 2, juli.
5.  Nora kommuns lånebehov 2021-2022.
6.  Förslag till utbetalning av partistöd.
7.  Tidsbegränsade förordnande för kommunens högre tjänstemän.
8.  Förslag till uppdrag att ta fram en ledarskapspolicy.
9.  Förslag till reducering ino förskolan, Soltunet.
10. Kostnadsberäkning för förskolemodul samt drift av förskole-
      avdelning, Järnboås.
11. Förslag till förändring av uppdraget om reservvatten för Nora
      och Lindesberg.
12. Svar på remiss om revidering av Regional utvecklingsstrategi,
      RUS.
13. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att upphäva
      fullmäktiges beslut om anslutning utanför verksamhetsområde
      för VA.
14. Svar på medborgarförslag 8/2015 om babysim i Nora.
15. Förslag till uppdrag att utreda möjlighet att disponera bassängen
      på Hagby Ängar.
16. Förslag till konstgräsplan på Karsängs IP.
17. Utvärdering av anbud på Nora vattentorn.
18. Förslag till utvidgning av Stadsskogens naturreservat.
19. Begäran om yttande - planbesked för Nora 1:1, Drottning
      Kristinaparken.
20. Förslag till uppdrag om revidering av handlingsplan för arbetet
      mot våld i nära relationer.
21 Kommundirektören informerar.
22. Delegationsbeslut.
23. Delgivningar.  

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-08-31