• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 
25 augusti, 29 september, 20 oktober och 10 november.


Ledningsutskottet  behandlade följande ärenden onsdagen den 
25 augusti 2021.  

* Förslag till alkohol- och drogpolicy för Nora kommun.

* Medborgarförslag 4/2021 om skateboardbana.

* Medborgarförslag 5/2021 om utegym vid Norvallas idrottsplats.

* Medborgarförslag 6/2021 om utegym vid Norvallas idrottsplats.

* Förslag till internkontrollplan för år 2021.

* Ekonomirapport 2, juni.

* Förslag till utbetalning av partistöd.

* Tidsbegränsade förordnanden för kommunens högre tjänstemän.

* Förslag till uppdrag att ta fram en ledaskapspolicy.

* Förslag till reducering inom förskolan, Soltunet.

* Kostnadsberäkning för förskolemodul samt drift av förskole-
  avdelning, Järnboås förskola.

* Anställning av kommundirektör.

* Nora kommuns lånebehov 2021-2022.

 * Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-13