• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Rådgivande organ

Pensinärsrådet och handikapps­rådets är verksamheter som samverkar med kommunen

Sammanträdestider

Sammanträdesdatum för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet år 2022:

10 februari
12 maj
22 september
15 december

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns representerade i kommunen samt representanter från politiken.

Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Britt Argårds (PRO).

Pensionärsrådets protokoll

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens politiker. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns representerade i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.

Ordförande är Tom Rymoen (M), vice ordförande är Kent Nilsson (S).

Handikapprådets protokoll

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: