• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 22 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde onsdagen den 26 januari 2022

 * Svar på miljödepartementets remiss En förbättrad förpacknings-
    insamling - nya roller för kommuner och producenter.

* Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur
   2022-2023.

* Förslag till startavgift i gällande taxa för planverksamhet.

* Förslag till uppdrag om förstudie, Biografen.

* Förslag till uppdrag att ureda investeringskostnader, Stensnäs 3.

* Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-01-18