• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 22 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde tisdagen den 4 maj 2022

 * Information om Norvallaprojektet.
* Förslag till utformning av ny bro vid Sågbladsdammen.
* Yttrande över Region Örebro läns remiss Regional cykelplan för
   Örebro län 2022. 
* Information om parkeringssituationen i Nora.
* Förslag till taxa för parkering med laddstolpe.
* Förslag att skicka nytt förslag till gränsdragning för naturreservatet 
   Fibbetorpsskogen på remiss.
* Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska 
  undersökning, Stribergs såg.
* Svar på medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget.
* Svar på medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid Digerberget. 
* Svar på motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och
   avloppshantering.
* Svar på motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna
  skogsinnehavet kalhyggefritt.
* Förslag till yttrande över Länsstyrelsens byggnadsminnesutredning för
   området vid Järle kvarn.
* Kommundirektören informerar.

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: