• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista och protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (Sbu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2021: 27 januari, 24 mars, 5 maj, 25 augusti, 
29 september, 20 oktober och 10 november.

Samhällsbyggnadsutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde den 25 augusti 2021

 * Förslag till uppdrag angående vattentäkten vid Lilla Mon.
 * Svar på remiss om revidering av Regional utvecklingsstrategi,
    RUS.
 * Smhällsbyggnadsförbunder Bergslagens förslag att upphäva
    fullmäktiges beslut om anslutning utanför verksamhetsområde
    för VA.
 * Svar på medborgarförslag 8/2015 om babysim i Nora. 
 * Förslag till konstgräsplan på Karlsängs IP.
 * Utvärdering av anbud på Nora vattentorn.
 * Information om Rosen.
 * Information om planbesked för Nora 1:1.
 * Information om Kvalitetsprogram för Nora kommun.
 * Naturreservat, Stadsskogen.
 * Kommundirektören informerar.


Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-01