• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Smittskydd på serverings­ställen

Med anledning av corona och covid-19 gäller nya regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för att förhindra trängsel och minska smittspridning. Nya regler från och med 1 juli Från och med den 1 juli 2021 tas begränsningarna för öppettiderna bort. För tillståndspliktig servering gäller åter de serveringstider som står i serveringstillstånden. Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar . Med serveringsställe menas en näringsverksamhet som serverar mat eller dryck till allmänheten och där gästerna kan äta på stället - till exempel restauranger och caféer. Det här behöver du som driver ett serveringsställe göra Begränsa antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter inomhus till åtta personer . Grupper med fler än åtta personer som sitter inomhus ska delas upp av dig som driver serveringsstället. Ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel bland gäster. Gäster från olika sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd till varandra såväl inomhus som utomhus . Ett serveringsställe ska se till att gäster intar mat och dryck sittande vid ett bord. Endast om det kan ske utan trängsel får gästerna hämta mat vid en disk eller en buffé. Ett serveringsställe ska ge gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. Ett serveringsställe ska ha tydlig och väl synlig information till gästerna som förklarar hur en gäst kan minska risken för smittspridning. Gästerna bör informeras om: - vikten att hålla avstånd - att sköta sin handhygien - att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller bardisk - att personer med symtom bör stanna hemma Ett serveringsställe ska informera personalen om hur smittspridning mellan gäster hindras och vilka hygienrutiner som gäller. Ett serveringsställe ska se till att gäster sitter ner när konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller intill ditt serveringsställe. Åtgärder för att skapa avstånd Här är förslag på åtgärder som ett serveringsställe kan använda sig av för att skapa avstånd. Möblera om för att skapa mer utrymme. Markera avstånd på golvet. Begränsa antalet gäster som vistas samtidigt på serveringsstället. Använda alternativa lösningar till köer som tilll exempel nummerlappssystem eller appar. Tillsyn på serveringsställen Inom kommunen är Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarig tillsynsmyndighet enligt den nya lagen. Det innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontrollera att lagen följs och att trängsel inte uppstår på kommunens serveringsställen. Om lagen inte följs kan nämnden besluta om föreläggande med eller utan vite eller stänga serveringsstället. Beslutet gäller i så fall tills ansvarig för serveringsstället kan visa att lagkraven uppfylls. Relaterad information Smittskydd på serveringsställen - information på Länsstyrelsens webbplats Affisch - håll avstånd Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Sammhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-07-08