Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Hjälp i hemmet

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem. För dig som är äldre eller som har en funktionsnedsättning finns många olika typer av hjälp för att underlätta vardagen i ditt hem.

Kommunen ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för för deras självbestämmande och integritet. Det styrs av socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. 

Särskild information i Coronatider:
Riktlinjer för hygien och smitta

Nora kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommenda
tioner och har tät kontakt med Smittskyddsenheten på
Region Örebro län. Vi arbetar för att fortsätta säkra de
boendes behov av stöd och undvika att covid-19 drabbar
boende, personal eller anhöriga.

All personal i hemtjänsten följer de riktlinjer som finns. Vi är extra noga med hygien under den här perioden, för både din skull och vår egen. Det finns tydliga riktlinjer för hur vi hanterar misstänkt smitta och bekräftad smitta på ett tryggt sätt, i linje med Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer.Vi samarbetar med det övriga samhället, för att du ska få det stöd du behöver. Röda Korset samt lokala butiker kan hjälpa till och levererar varor och tjänster.
Vi hjälps åt för att du ska få stöd
Personalen i hemtjänsten är noga med att inte komma till jobbet om man är sjuk eller har symtom. Det kan innebära förändringar för dig:
• Om hemtjänsten skulle drabbas av hög frånvaro av
personal, kan det innebära att vi behöver hjälpas åt med våra resurser för att du och alla andra ska få den hjälp ni behöver.
• Det kan innebära att vi kan behöva prioritera den hjälp vi ska utföra. Om vi hamnar i en situation där vi kan behöva fördela personal, kommer vi i första hand hjälpa dem som har stora omvårdnadsbehov och medicinska insatser.
•Om vår prioritering för bemanningen inte räcker till,
behöver vi samarbeta mellan andra enheter och ta in
vikarier. Det innebär att du kan komma att få hjälp från personal du inte träffat tidigare.
Innan något av detta kommer att beröra dig så kontaktar kommunen dig
Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta enhetscheferna Pia Bohlin
072-742 10 44, 0587-810 44 eller Lise-lott Moro 070-625 68 00, 0587-811 97 för frågor!
Hur förhindra smitta
- vad kan du själv göra?
• Var noga med att tvätta händerna ofta och alltid när de är smutsiga, efter toalettbesök och inför mathantering.
• Använd handsprit före och efter kontakt med andra människor – man vet att det avdödar viruset.
•Hosta eller nys i armvecket – använd pappersnäsdukar om du behöver s nyta dig.
• Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand, speciellt om du är förkyld.
• Undvik att peta dig i ögon, näsa och mun.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk och har feber,
hosta och luftvägsbesvär. Folkhälsomyndigheten upp-
manar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som är över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man inte träffa sina äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, och definitivt inte om man själv har symtom.
Om du misstänker att du har smittats
- vad ska du göra?
• Var uppmärksam på symtom som feber och luftvägsbesvär.
• Ring 1177 – om du misstänker utsatts för smitta eller om du har träffat en person med känd smitta och insjuknar inom 14 dagar med feber, hosta eller andningsbesvär.
• När du ringer 1177 får du information om när och var vård ska sökas.
• Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till vårdcentralen eller akutmottagningen, eftersom det finns
rutiner för hur personer ska tas omhand.
• Kontakta hemtjänsten och informera om din hälsa.
• För allmänna frågor som inte rör din hälsa så kontakta
istället det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
Om vi från hemvården misstänker att du kan vara smittad
• Misstänker vi att du kan vara smittad och inte har insats från sjuksköterska hjälper vi dig att kontakta vården på 1177.
• Har du insatser från sjuksköterska i kommunen ska sjuksköterska kontaktas. Vid misstanke om covid-19 tar sjuksköterska omgående kontakt med läkare för bedömning och ställningstagande.


Trygghetslarm

Trygghetslarm gör att du lätt kan nå hjälp i akuta situationer. Larmet besvaras dygnet runt av personal inom äldreomsorgen.
Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få trygghetslarm utan biståndsbeslut.
Ansökan görs med blanketten "Ansökan om serviceinsatser utan myndighetsprövning".

Matlåda

Du kan få matlådor hem till dig.
Ansökan om matlådor görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få matlådor utan biståndsbeslut.
Ansökan om matlådor görs på blanketten "Ansökan om serviceinsatser utan myndighetsprövning" eller hos biståndhandläggare.

Social dagvård och aktiviteter

Du som har nedsatt aktivitets- eller funktionsförmåga eller vill träna förebyggande kan få plats på Aktivitetscentret en dag i veckan. Aktivitetscentret håller till i Centrumhuset, Hagby ängar.
Du söker heldags aktivitetsträning hos arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare.

Halvdag aktivitetsträning med rörelsepass till musik onsdagar kl 10-12 samt kl 13-15 i rörelsepass till musik och aktivitetsträning. Du anmäler dig till  Aktivitetscentrum, tel 0587-810 45 eller epost till dagrehab@nora.se Läs mer om social dagvård och aktiviteter

Bostadsanpassning och hjälpmedel

Bostadsanpassning och hjälpmedel kan öka möjligheterna till ett självständigare och friare liv.
Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen.Kontakta arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare. Läs mer om hjälpmedel.
Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om bostadsanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemtjänst

Du kan få hjälp med service och personlig omsorg, Hjälpen omfattar det du inte klarar själv och där du inte kan få hjälp på annat sätt.

  • Serviceinsatser kan vara städning, tvätt, inköp och ärenden.
  • Personlig omsorg kan vara hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, hjälp när du äter eller insatser för att bryta isolering.

Alla insatser kräver en behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande.  Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. Läs mer om hemtjänst

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-04-14