• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Nora kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom att fylla i kontaktformuläret som du hitta i länken här under.
Länk till kontaktformuläret

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning - anmäl bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1). Tillgänglighetsproblem beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Några av dokument i pdf-format är inskannade och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Problem vid användning utan synförmåga

  • En del dokument i pdf-format är inskannade och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa landmärken /snabbvägar saknas  som kan underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar.

Problem vid användning med svårigheter att läsa eller förstå

  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.

Problem med nedsatt finmotorik eller styrka.

  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Lansering av webbplatsen

Webbplatsen publicerades 2009, omgjord till responsiv webbplats 2015. Vi anser att det är oskäligt betungande anpassning på webben idag då kommunen undersöker förutsättningar för en ny tillgänglighetsanpassad webb.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en extern testning av hela nora.se utförd av Consid AB och med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering av sidor. Senaste bedömningen på alla sidor gjordes  i maj 2020 av Consid AB.

Informationsägare: Kansliavdelningen
Sidan uppdaterad: