• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Gågata och gångfartsgata i Nora

Bestämmelser över gågator och gångfartsgator i Nora centum

Prästgatan är gågata under sommaren
Gågata

Gågata

Prästgatan mellan Kungsgatan och Skolgatan är gågata från maj till 31 augusti.

På gågata gäller:

 • fordon får inte köras fortare än gångfart, dvs 6-7 km/h,
 • fordon får inte parkeras om det inte anges med vägmärke,
 • fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående,
 • när fordon lämnar gågata har fordonsföraren väjningsplikt gentemot korsande trafik.

Motordrivna fordon får endast köra på gågatan....

 • för att korsa den,
 • för varuleverans till butik,
 • vid transport av gods eller boende till adress på gågatan,
 • vid transport av gäster till och från hotell eller motsvarande,
 • vid transport av sjuka eller rörelsehindrade till och från adress på gågatan.

I annat fall är det otillåtet att köra på gågata!

Gångfartsområde

Kungsgatan mellan Storgatan och Borgmästargatan är gångfartsområde året runt.

På gångfartsområde gäller:

 • fordon får inte köras fortare än gångfart, dvs 6-7 km/h,
 • fordon får inte parkeras om det inte anges med vägmärke,
 • fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående,
 • när fordon lämnar gångfartsområde har fordonsföraren väjningsplikt gentemot korsande trafik.

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd får parkera på gågata och gångfartsområde även om det inte finns anvisade platser. Fordonet får dock inte utgöra fara eller hinder för de trafikanter som får färdas på gatan.

Sök Parkeringstillstånd

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-08-27

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se

Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.