• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kommunala bidrag

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter.

Driftbidrag till enskilda föreningar

Förening, som vill söka driftbidrag ansöker om detta hos kultur- och fritidsavdelningen.

Använd blanketten till höger Ansökan föreningsbidrag kultur o fritidsverksamhet för alla ansökningar.

Barn och ungdomar

Om din förening har verksamhet för barn och ungdomar mellan 3-20 år kan ni söka bidrag. De bidrag som finns att söka är kommunalt aktivitetsstöd och ungdomsledarutbildningsbidrag. Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01
Bidragsreglerna Öppnas i nytt fönster.

Föreningsbidrag socialtjänsten
Ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område. Använd blankett "Socialtjänstens föreningsbidrag".  

Föreningar kan nu söka bidrag för lovaktiviteter.
Riktlinjer för Kommunalt lovbidrag 2022:

· Ansökan för sommarlovsbidrag ska skickas in senast 18/4.

· Endast föreningar kan söka lovbidrag.

· Aktiviteterna ska rikta sig mot barn och ungdomar

· Bidraget ska möjliggöra kostnadsfria aktiviteter, alternativt sänka deltagaravgiften ”

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: