• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg

I Nora kommun råder helhetssyn på barn och ungdom. Barn ska möta vuxenliv och framtida samhälle med goda sociala, tekniska, kulturella och ekologiska kunskaper. Demokrati, jämställdhet och allas lika värde är grundläggande värderingar. Allt arbete ska präglas av ömsesidig respekt.

Förskolan och familjedaghemmens verksamhet är för barn i åldrarna 1-5 år. Nora kommun har elva förskolor och fem familjedaghem. Läs meröppnas i nytt fönster

I Nora kommun finns sex grundskolor. Fem är för elever i årskurs F-6 och en är för elever i årskurs 7-9.

Grundsärskola finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan. För de äldre eleverna finns grundsärskola vid Karlsängskolan.

I Nora finns även en fristående förskola och en fristående skola med förskoleklass och fritidshem.

Vuxenlärandeenheten Hjernet har utbildningar inom komvux, sfi, särvux och yrkesvux.
Elevhälsan och skolskjutsar är verksamheter som på olika sätt stödjer förskola och skola.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-12-22

Genvägar