• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg

I Nora kommun råder en helhetssyn på barn och unga. De ska möta vuxenlivet och det framtida samhället med goda sociala, kunskapsmässiga, tekniska, kulturella och ekologiska kunskaper. Demokrati, jämställdhet och allas lika värde är grundläggande värderingar i våra verksamheter och allt arbete ska präglas av ömsesidig respekt.

Förskolans verksamhet är för barn i åldrarna 1–5 år. Nora kommun har tio förskolor. Läs mer om Nora kommuns förskolor Öppnas i nytt fönster.

I Nora finns sex kommunala grundskolor. Fem är för elever i årskurs F-6 och en är för elever i årskurs 7–9. Läs mer om Nora kommuns grundskolor

Grundsärskola finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan. För årskurs 7–9 finns grundsärskola vid Karlsängskolan. Läs mer om grundsärskola

I Nora finns även en fristående förskola samt en fristående skola för elever i årskurs F-6.

Vuxenlärandeenheten Hjernet har utbildningar inom Komvux, SFI, särvux och yrkesvux. Här finns även gymnasieskolans introduktionsprogram. Läs mer om vuxenlärandeenheten Öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan och skolskjutsar är två verksamheter som på olika sätt stödjer förskola och skola.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: