• Huvudmeny

Fritidshem

För barn i åldrarna 6-13 år anordnas skolbarnsomsorg på fritidshem. Skolbarnsomsorgen upphör vårterminen när barnet fyller 13 år.

Fritidshem finns i anslutning till kommunens F- 6 skolor. Verksamheten i fritidshemmen styra av Läroplanen för fritidshemmet.

Under läsåret är verksamheten vid vissa tillfällen stängd pga av kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen finns jouröppen skolbarnomsorg.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2019-05-07