• Huvudmeny

Skollunch

Alla elever inom förskola och skola erbjuds fri skolmåltid.

Skollunchen följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för skollunch, vilket innebär att den tillgodoser ca 30 % av det dagliga energi- och näringsinnehållet.

Skollunchen ska vara ett naturligt inslag i elevens skoldag och serveras i en trevlig miljö. Skollunchen ska bidra till att grundlägga goda måltidsvanor som är hållbara på sikt för såväl hälsa som miljö.

Informationsägare: Välfärd, Barn & ungdom
Sidan uppdaterad: 2018-06-12