• Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns elva kommunala förskolor och en friförskola i Nora kommun.

Förskolornas uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet. Förskolans läroplan (Lpfö 98) anger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans vision

Trygghet och lek i utvecklande miljö.

Inriktning/pedagogik

Målet är att erbjuda en lugn och harmonisk miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna trygghet och tillit.

På våra förskolor lägger vi stor vikt vid avslappning och massage för barnen.

I vår verksamhet utgår vi från barnens behov, erfarenheter, intressen och tankar. Det kräver att pedagoger som är lyhörda, intresserade och närvarande i barnens lek och aktivitet.

Vi organiserar verksamheten så barnen ges tid att lösa problem och uttrycka sina tankar. Barnen får uppleva att de är kompetenta och att hela verksamheten utgår från en positiv anda och att vi har roligt tillsammans.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-12-04