• Huvudmeny

Hagbyängens förskola

Hagbyängens förskola ligger i ett grönområde i anslutning till Hagby Ängar.

Avdelningar

Förskolan består av tre syskonavdelningar; Gruvan, Hyttan och Smedjan. Barnen som finns på våra avdelningar är från 1-5 år. Arbetslaget består av tio pedagoger, fyra på Hyttan och tre på Gruvan samt tre på Smedjan. Vi har en kokerska som lagar maten.

Inriktningar/pedagogik

Vi arbetar för att få en trygg och harmonisk miljö där alla barn ska känna trygghet och glädje. Barnen ska ha roligt på förskolan och stärkas i sin självständighet. I vårt arbete delar vi på barngruppen för att tillsammans med närvarande pedagog ge barnen större möjlighet till inflytande. Vi vill ta vara på barnens intresse, nyfikenhet och kreativitet. Vi arbetar medvetet med barnens sociala samspel för att skapa lugn för barnen.

Förskolans vision

Vår vision är: "Glädje, lärande och gemenskap". På Hagbyängens förskola vill vi ge Dig och Ditt barn glädje och ett livslångt lärande. Tillsammans kommer vi att möta andra barn och vuxna i olika och nya miljöer, som gör att vi utvecklas och gör nya lärdomar tillsammans.

Informationsägare: Hagbyängens förskola
Sidan uppdaterad: 2017-09-08