• Huvudmeny

Marstrandsha­gens förskola

 

Förskolan ligger mitt i bostadsområdet Marstrandshagen bland villor och bostadsrättshus.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar: Björken, Rönnen och Kastanjen med ca 50 barn i åldrarna 1-5 år. På Björken skolar vi in nya barn som sedan "slussas" in på någon av de andra avdelningarna då de är redo för det.

Vi är 9 pedagoger som arbetar på förskolan och vi har ett tillagningskök med egen kokerska. Lokalerna är trivsamma och utemiljön inbjuder till många olika aktiviteter och sinnesupplevelser då vi även har nära till flera skogar i området.

Pedagogik/inriktning

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara ett komplement till hemmet. I vårt arbete utgår vi från barnens intressen, nyfikenhet och deras starka sidor, på så sätt utvecklas även de mindre starka.

Förskolorna i Nora kommun har som vision: "Ett livslångt lärande med inflytande och delaktighet i en trygg och stimulerande miljö."

Informationsägare: Marstrandshagens förskola
Sidan uppdaterad: 2017-09-13