• Huvudmeny

Soltunets förskola

Förskolan ligger mitt i bostadsområdet Soltunet.

Avdelningar

Förskolan har två åldersblandade avdelningar med 36 barn, 1-6 år, Nycklepigan och Fjärilen. Arbetslaget består av 6 st pedagoger dessutom har vi ett tillagningskök med egen kock som tillagar vår mat från grunden.

Vi har en utemiljö som inspirerar tíll lek och utforskande. I närområdet har vi flera lekparker och fina skogsområden som vi ofta går till. Dessutom har vi gångavstånd till stan där vi tar del av stans utbud för studiebesök, bibliotek m.m. 

Förskolans vision

Glada och trygga barn med lust att lära. Delaktiga och engagerade pedagoger samt föräldrar.

Inriktning/pedagogik

Vi fångar barnens lärande i deras lek och i den dagliga verksamheten för att främja det lustfyllda lärandet. Vi ser det kompetenta barnet, därför har vi en tillåtande miljö där barnen utvecklas och lär. I den dagliga verksamheten läggs stor vikt vid barnens eget forskande där vi är närvarande medforskare och fångar barnens tankar, intressen och önskemål. Teman väljas utifrån områden som barnen visar intresse för samt utifrån behov vi ser innom gruppen. Vi utmanar och introducerar nya områden för att ge barnen utmaningar i deras utveckling och lärande. I arbetet delar vi upp barnen i grupper för att kunna fånga, utmana och anpassa på bästa sätt. Ett återkommande tema är språkutveckling utifrån materialet Före Bornholmsmodellen. Vi arbetar även aktivt med TRAS (tidig registrering av språkutveckling).

För att skapa trygghet har vi en väl strukturerad verksamhet och ett nära samarbete med föräldrar.

Soltunets förskolas eget utvecklingsmål 2016/2017:

Vi fångar barnens nyfikenhet för området matematik samt utmanar dem i deras kunskapsutveckling i området.

Förskolans egna utvecklingsmål väljs av föräldrarna i augusti- september varje höst.

 

Informationsägare: Soltunets förskola
Sidan uppdaterad: 2017-02-09