• Huvudmeny

Regler och riktlinjer

Barnomsorgen är avsedd för barn i åldern 1-13 år.

Nora kommun ska erbjuda alla barn, med behov av tillsyn, barnomsorg inom fyra månader. Barn 1-5 år erbjuds förskola eller familjedaghem. Barn 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år erbjuds plats i fritidshem. Undantag från ovanstående åldersindelning kan göras om särskilda skäl föreligger. Målsättningen är att erbjuda den för barnet lämpligaste verksamheten, oavsett ålder. Barnomsorg i Nora bedrivs i kommunala enheter. Det är också möjligt för familjer boende i Nora att söka barnomsorg i annan kommuns barnomsorg eller barnomsorg i regi av enskilda utförare.

Förskolor, familjedaghem och skolbarnomsorg håller öppet inom ramen 05.30-18.30. Inom ramen varierar öppettiderna från verksamhet till verksamhet med utgångspunkt från familjernas behov av tillsyn.

Förskoleverksamhet

Förskola för barn 1-5 år. Förskoleverksamheten bedrivs i för ändamålet anpassade lokaler. Här ingår även allmän förskola för 3-5 åringar, som erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Pedagogisk omsorg

Familjedaghem för barn 1-5 år. Dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem. Del av verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler tillsammans med en grupp dagbarnvårdare och deras barn.

Skolbarnomsorg

Fritidshem är verksamhet som är riktad till skolbarn 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten är främst lokaliserad till närliggande grundskola och samordnas med förskoleklass och grundskolans skolår 1-6.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24