• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Försäkringar

Nora kommun har en olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och vissa andra grupper med försäkringsbolaget Svedea.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte i sig att beakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfall.

Det är barnets vårdnadshavare som anmäler skadan till Svedea. Skadeanmälan görs via Svedeas hemsida. Se länk till höger på sidan.

Vem är försäkrad och när gäller den?

Försäkringen gäller heltid för:

 • Barn i förskoleverksamhet
 • Barn i familjedaghem
 • Elev i förskoleklass
 • Elever i grundskola och gymnasieskola
 • Elever i friskola
 • Praktikanter, ungdomar under 20 år i arbete anordnad av kommunen
 • Vårdtagare enligt LSS och Lass
 • Barn och vuxna placerade enligt LVU/LVM
 • Personer i praktik med försörjningsstöd
 • Ensamkommande flyktingbarn

Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för:

 • Elever i Komvux/kunskapslyftet
 • Elever i grund/SFI och AFI
 • Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Posomgruppen,
 • Frivilliga resursgruppen,
 • Väntjänsten.

Vad menas med heltid?

Försäkringen gäller dygnet runt under hela försäkringsperioden, även under helger och ferier.

Vad menas med verksamhetstid?

 • Lektionstid och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Av skolan anordnad idrottsutövning
 • Utflykt och liknande under ordinarie lästermin med utsedd ledare
 • Av skolan anordnad skolresa, studiebesök, fjällfärd, lägerskola, utflykter med övernattning, skolförläggning och simkurs med utsedd ledare oavsett om verksamheten äger rum under ordinarie lästermin eller efter dennas slut.
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor mm samt verksamhet inom de försäkrade grupperna (arbetstid/praktiktid).
 • All av kommunen bedriven verksamhet för försäkrade grupper och som ej omfattas av heltidsomfattningen.
 • Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter

Försäkringen gäller även under färd till eller från nämnda verksamheter.
Med fritid menas annan tid som inte är Skol-/Verksamhetstid enligt ovan.

Du kan läsa hela försäkringsdokumentet här (PDF)

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Skadeanmälan Svedea:

Skadeanmälan på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att klicka på skadeanmälan.

Frågor:

E-post: skadorforetag@svedea.se
Telefon: 0771-160 199