• Huvudmeny

Omdömen och betyg

Grundsärskolan
I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6 - 9 om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges i förekommande fall terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. I grundsärskolan är den nya betygsskalan femgradig (A_E). Betyg F och steck kan inte användas i grundsärskolan.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den nya betygsskalan, Där finns även en folder som går att ladda ner. Har du problem med att nå den kontakta oss på bildningsförvaltningen så hjälper vi till.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24