• Huvudmeny

Särvux

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux
Särvux är en skolform som vänder sig till vuxna med ett intellektuellt funktionshinder och som vill komplettera sin utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnsiesärskolan.

Särvux består av:

  • Grundläggande särvux, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna grundsärskola och träningsskola)
  • Gymnasial särvux, vilket motsvarar nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Särvux vänder sig till vuxna med ett intellektuellt funktionshinder och som är 20 år.
Grundläggande särvux sänder sig till den som saknar kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge.
Gymnasial särvux vänder sig till den som har slutfört utbildningen i gymnasiesärskolan.

För att vara behörig ska deltagaren ha brister i de kunskaper som kursen omfattar. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att följa undervisningen med hänsyn till tidigare studier och annan veklsamhet.

För mer information kontaktas Vuxenlärandeenheten, yrkesvägledare eller vuxenutbildningschef, på telefonnummer 0587-810 00.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24