• Huvudmeny

Gymnasium/utbildning på gymnasienivå vid folkhögskola

Cirka 380 elever från Nora går i gymnasieskolan

I Nora erbjuder vi vid Hjernets gymnasieskola (i Nora) preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. Språkintroduktion erbjuds sedan även på Lindeskolan i Lindesberg. Programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion erbjuds genom gymnasiesamverkan i länets alla kommunala skolor.

När det gäller de övriga gymnasieprogrammen sker ansökan via Gymnasieantangningen i Örebro och de flesta av våra ungdomar går i Lindesberg eller Örebro.

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock kunna påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Har du funderingar på att gå gymnasiutbildning utomlands har barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktlinjer för sådana studier. Hör av dig till SYV vid Hjernet för hjälp och information.

För dig som är under 20 år och vill gå folkhögskola och blir antagen finns särskilda bidrag att söka hos kommunen genom ungdomssamordnaren. Bidragen avser terminsavgift, måltider och busskort.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2018-04-12