• Huvudmeny

Gymnasium

Cirka 380 elever från Nora går i gymnasieskolan eller i  utbildning på gymnasienivå vid folkhögskola.

I Nora erbjuder vi vid Hjernets gymnasieskola preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. Språkintroduktion erbjuds även på Lindeskolan i Lindesberg. Programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion erbjuds genom gymnasiesamverkan i länets alla kommunala skolor.

Övriga gymnasieprogram söks via Gymnasieantangningen i Örebro. De flesta av våra ungdomar går i Lindesberg eller Örebro.

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning men utbildningen måste påbörjas innan du fyllt 20 år.
Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för gymnasiestudier utomlands. Studie- och yrkesvägledaren vid Hjernet har mer information.

Du som är under 20 år och blir antagen till gymnasieutbildning på folkhögskola kan söka bidrag för terminsavgift, måltider och busskort hos kommunens ungdomssamordnare.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-05-21