• Huvudmeny

Folkbildningens kulturskola

Folkbildningens kulturskola i Nora är en kulturskola för alla mellan 6 och 19 år.

Nora kommun driver tillsammans med sju studieförbund Folkbildningens kulturskola i Nora. Den vänder sig till alla som är mellan 6 och 19 år.
Folkbildningens kulturskola vill ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla sina intressen inom kulturen. Kulturskolan erbjuder studiecirklar inom bl a bild, dans, media, musik, teater och artisteri.

Deltagande studieförbund

Bilda, ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, NBV och Folkuniversitetet.

Folkbildningens kulturskola har en egen webbplats www.folkbildningenskulturskolanora.se, där finns all information, bl a om vilka kurser och studiecirklar som finns att välja på.

Folkbildningens kulturskola, samverkan mellan Nora kommun och sju studiförbund

Målsättning

Att genom långsiktigt samverkan erbjuda barn och ungdomar i Nora kommun möjligheter att på sin fritid utveckla sina intressen, kunskaper och färdigheter inom kulturens olika områden.

Utgångspunkter

En viktig utgångspunkt är att verksamheten bedrivs utifrån folkbildningens förutsättningar och villkor, vilket styrs av folkbildningsförordningen som reglerar det statliga stödet till folkbildningen. Ett av syftena med stödet är att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet. Folkbildningens kulturverksamhet är till för alla.

Verksamheten skall eftersträva en god kvalitté, kontinuitet och kompetens.

Kvalité

att deltagarna är nöjda med de kunskaper och färdigheter de fått i studiecirklarna.

Kontinuitet

innebär att studieplaner upprättas för varje studiercirkel och genomförs enligt plan.

Kompetens

menas att studiecirklarna leds av en erfaren ledare som respektive studieförbund utser och godkänner. Cirkelledaren ska ha relevanta ämneskunskaper, folkbildningskompetens och en förmåga att engagera barn och ungdom

Informationsägare: Kultur- och fritidsavdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-01

Folkbildningens kulturskola i Nora


Ladda ner aktuell utbudsbroschyr här

Utbudskatalog höst 2017öppnas i nytt fönster

Folkbildningens kulturskola utbudskatalog framsida