• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Mat och lunch på förskolor och grundskolor

Alla elever inom förskola och skola erbjuds fri skolmåltid. Matsedel publiceras på DinSkolmat.se Länk till annan webbplats.(extern hemsida) som dels visas här som en webbsida men du kan också hämta hem en app för mobila enheter.

Måltidsverksamheten ska:

  • värna om och inspirera till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld milö
  • Främja resurshållning, kretsloppstänkande och ekonomisk hushållning
  • Verka för att alla som erbjuds måltider också äter dem
  • Använda närproducerade råvaror i så stor utsträcknings om möjligt

Skollunchen följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för skollunch, vilket innebär att den tillgodoser cirka 30 % av det dagliga energi- och näringsinnehållet.

Skollunchen ska vara ett naturligt inslag i elevens skoldag och serveras i en trevlig miljö. Skollunchen ska bidra till att grundlägga goda måltidsvanor som är hållbara på sikt för såväl hälsa som miljö.

Mjölkstöd

Mjölken som serveras i förskolan och skolan, finansieras delvis av pengar från EU:s Europeiska garantifond för jordbruket.

Europeiska Unionens flagga. under flaggan står det "skolmjölken vi serverar finansieras delvis av europeiska garantifonden för jordbruket.

Informationsägare: Stöd & service, Kostenheten
Sidan uppdaterad: