• A-Ö
 • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2021-10-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-11-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-19


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-11-10


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-01


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-11-06


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-10-05


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-11-06


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2021-10-06


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-11-03


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-10-05


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-28


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-05


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-27


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-22


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-01


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-26


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-22


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-10-01


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-26


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-22


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-09-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-21


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2021-09-27


  Datum för anslags uppsättning:

  2021-09-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2021-10-21


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Kungörelse


  Kungörelse om utställning av förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommunAv miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en avfallsplan.
  Rubricerat förslag kommer att ställas ut inför samråd. På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna digitalt att ladda ned här.länk till annan webbplats
 • Kungörelse - samråd


  Kungörelse om samråd för detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet Bussangöring) i Nora kommun.
  Samrådstiden för planen är mellan 7 juli 2021 – 31 augusti 2021.Mer information om hur du lämnar synpunkter och förslag till detaljplan för Nora 1:1
 • Kungörelse


  Kungörelse om granskning LIS-plan
  Kungörelse om förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Nora. Planförslaget är ute på granskning.Granskningstiden är mellan 5 juli till 30 september 2021.Länk till mer information om LIS-plan
 • Kungörelse


  Förslag till LIS-plan.
  Ett förslag till tillägg till översiktsplanen är nu på remiss. Samrådstiden är mellan
  5 november 2020 till 6 januari 2021.

  Länk till ärendelista>>

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2021-02-11