• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslag/bevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag. Alla Nora kommuns protokoll läggs ut utan underskrift. De underskrivna originalen förvaras hos respektive arkivmyndighet. 

Överklaga beslut: Länk till hur man överklagar

Text

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: