Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunal anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den offentliga anslagstavlan för kungörelser och anslagsbevis som tidigare var placerad fysisk i Tingshuset entré.

Kungörelser: En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Anslagsbevis: Bevis sätts upp när protokoll är justerade. Justeringen tillkännages genom anslag.  Du har möjlighet att överklaga beslut. Länk till hur man överklagar>>

 • Anslag/bevis


  Barn- och ungdomsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-29


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-20


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


 • Anslag/bevis


  Bergslagens överförmyndarnämnd

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-21


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-28


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-23


  Förvaringsplats:

  Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun


  Länk till protokoll>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-20


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-26


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-17


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Ledningsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-23


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-14


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-14


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-22


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-13


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>
 • Anslag/bevis


  Socialutskottet

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-13


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-21


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-12


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-15


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-06


  Förvaringsplats:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen


  Protokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit på sammanträdet. Länk till ärendeförteckning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum:

  2020-10-07


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-04


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokollet
 • Anslag/bevis


  Individnämnden (sekretess)

  Sammanträdesdatum:

  2020-09-29


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-13


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-11-04


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till del av protokoll>>öppnas i nytt fönster
 • Anslag/bevis


  Kommunala handikapprådet

  Sammanträdesdatum:

  2020-09-24


  Datum för anslags uppsättning:

  2020-10-09


  Datum för anslags nedtagning:

  2020-10-31


  Förvaringsplats:

  Tingshuset


  Länk till protokoll>>öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2020-06-04