• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny
Resecentrum

Trafik och resor

Här hittar du hur du kan resa kollektivt med buss, till vem du vänder dig om du har frågor om gator och vägar, allmänna platser, parkering och parkeringstillstånd.

I kommunen finns en rad aktörer för att trafik och infrastruktur ska fungera och utvecklas.

Stadens gator och vägar sköts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vägar utanför tätorten sköts av Trafikverkets entrepenörer samt enskilda vägföreningar.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: