• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Akut hjälp

Viktiga telefonnummer och webbplatser för akut hjälp.

SOS Alarm

Telefon: 112 för nödsituation och behov av omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
Polisen, ej akuta ärenden, telefon: 114 14

Orosanmälan barn, anmälan socialtjänsten

Vardagar telefon: 070-005 03 80
Kvällar och helger, socialjouren, telefon: 019-214 105.
Även via polisen, telefon: 112.

Orosanmälan, från 21 års ålder

Vardagar telefon: 0587-810 00, socialtjänsten, vuxenenheten.

Socialjour Örebro,

Akuta socialtjänstärenden, när socialtjänsten i Nora har stängt. Telefon: 112

Våld mot kvinnor

Kvinnofridslinjen är öppet dygnet runt, gratis samtal som inte syns på telefonräkningen.
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Kvinnohusetorebro.se Länk till annan webbplats.

Örebro mansforum

Mansforum är en kris- och våldsmottagning för personer i behov av råd, stöd, krissamtal samt psykoterapeutiska samtal. telefon 019-611 17 10

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdrådgivningen når du på 1177, dit kan du kan ringa dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.

Akut tandvård

telefon: 019-602 38 00 Övrig tid Sjukvårdsrådgivningen, telefon: 1177
Länk till Region Örebro läns akuta tandvård. Länk till annan webbplats.

Giftinformation

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Information vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan alllmänheten ringa och få information.​

BRIS- Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte när du ringer. Du behöver inte tala om vem du är. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRIS Vuxentelefon - om barn

Till BRIS vuxentelefon 077-150 50 50 kan du ringa om du vill prata med någon om frågor eller oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan också få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Röda korset - Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda korstets förbund. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med jourhavande kompis, i chatten är du anonym. Chatten är öppen tisdag, torsdag och söndag mellan klockan 17-20.

Jourhavande kompis på Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Jourhavande präst på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

​UMO är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan man få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Man kan få svar om man undrar något eller oroar sig för något. Du har möljlighet att ställa anonyma frågor. Man kan också få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.

UMO.se. Länk till annan webbplats.

Youmo - ungdomsmottagning på flera språk

Ungdomsmottagningen på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år, på svenska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinska. På Yuomo kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Youmo.se - ungdomsmottagning på flera språk Länk till annan webbplats.

HBTQ-jourernas riksförbund

Har någon gått över din gräns? HBTQ-jouren finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot och våld.

Även du som anhörig och vän till våldsutsatta hbtq-personer eller du som i ditt yrke möter utsatta hbtq-personer är välkommen att höra av dig. Kontakta HBTQ-jouren på 020-34 13 16 eller boj@rfsl.se.

Hbtq-jouren.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Brottsofferjouren erbjuder medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår, information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor, stöd vid eventuell rättegång och hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för.

Grunden i jourens arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Kontakta jouren på 116 006 eller info@orebrolan.boj.se

Brottsofferjouren i Örebro Länk till annan webbplats.

Nationella hjälplinjen

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd. Öppet 13-22 alla dagar telefonnummer 020-22 00 60.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatriska mottagningen på USÖ.

Övriga hjälplinjer

Sjukvårdsrådgivningen 177 samlar fler organisationer och föreningar som erbjuder telefonsamtal, möten eller chatter akut.

Du kan klicka här för att läsa deras lista. Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: