• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Frivilligt engagemang 

Ideella organisationer är ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. Föreningar, Svenska kyrkan, frikyrkor och Röda korset både samarbetar och har egna aktiviteter.

Hela människan - socialt arbete på kristen grund

Huvudmän är Svenska Kyrkan och Frikyrkorna.
Ordförande: Ulla Karlsson tel: 0587-128 97, 070-278 02 03

Veterancafé
Trivsam gemenskap, berättande och erfarenhetsutbyte, lite guldkant
 på vardagen och en motkraft mot motverka ensamhetskänslor. Onsdagar,
klockan14.00 – 16.00 Kontaktperson Ulla Karlsson 0587-128 97

Hela människans språkcafé, för män med invandrarbakgrund
Vill medverka till bl.a. språkträning genom att möta svenska män, få ett utökat kontaknät m.m. Torsdagar 18.30-20.30
Kontaktperson: Göran Ängsved, tel 0587-103 78, 070-267 6430

Övrig verksamhet
Hela människan samarbetar med Nora Kommun inom anhörigstöd,  väntjänst, med Svenska Kyrkan i samband med Sinnesrogudstjänster, med Röda Korset och Väntjänsten och vi planerar ett samarbete med PRO.

Röda Korset

Nora rödakorskrets är en del av en världsomspännande organisation för hjälp och stöd i olika former av kris och katastrof i världen och i Nora.

Vi bedriver allt från social verksamhet och anhörigstöd, till insamling av pengar till katastrof- och krisarbete.

Varje tisdag träffas en grupp för trevlig samvaro och ev lite handarbete. En torsdag i månaden har vi träffen ”Röda Soffan”. Det är en samlingspunkt där vi pratar, berättar och knyter nya kontakter. Där finns kaffe till självkostnadspris för den som vill.

Nora rödakorskrets har en föreningslokal på Skolgatan 11 C. Du är välkommen att höra av dig på mailadressen: nora@redcross.se

Väntjänsten

Väntjänsten är en ideell förening med frivilligarbetare som kan hjälpa människor i vardagen. Väntjänsten kan hjälpa till med:

 • Vara en vän.
 • Sitta ner och prata.
 • Läsa.
 • Skriva brev.
 • Följa med på promenader, utflykter och kortare resor.
 • Hjälpa till i kontakter med myndigheter, fylla i formulär och annan pappersexercis.
 • Följa med och handla.
 • Följa med till bank, post, bibliotek, hårfrisörskan med mera.
 • Följa med vid besök på vårdcentral eller sjukhus.
 • Följa med på bio- eller teaterbesök, kyrkobesök eller till kyrkogården med mera.

Föreningens medlemmar har tystnadsplikt.
Har du hjälp från kommunens hemtjänst kan personalen hjälpa dig att få kontakt med väntjänsten.

Kontakta Väntjänsten:
Telefonexpedition på Tullbackagården
Telefontid: måndagar kl 09.00 - 10.30.
Telefon: 0587-811 79

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: