• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Missbruk

Du som är 21 år eller äldre och har problem med alkohol, droger eller spel kan vända dig till socialtjänstens vuxenenhet.

För att du ska få hjälp så kontaktar du socialtjänstens vuxenenhet och gör en ansökan. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Målet är att vid ansökan erbjuda en första kontakt/tid inom 7-10 arbetsdagar.

Är du anhörig eller en vän till person som har problem med alkohol, droger eller spel kan en anmälan göras till socialtjänsten. Den lämnas till socialsekreterare muntligt eller skriftligt. Du kan göra en anonym anmälan men då ska du inte uppge vad du heter.

Efter den första kontakten med vuxenheten görs en utredning i form av samtal med den som berörs. Utredningen är till för att få fram alla omständigheter och vad som kan ha hänt. Därefter bedöms om du, eller den person som anmälts, behöver hjälp.

Anhörig till missbrukare

Du som är anhörig eller vän till en person som har problem med missbruk har möjlighet att få prata om din egen situation, enskilt eller i grupp. Kontakta då socialtjänstens vuxenenhet.

Behandling

Öppen­vårds­behandling vänder sig till dig från 21 år och uppåt. Vi erbjuder individuella samtal eller samtal i grupp. Ibland behövs det också andra insatser, t ex direkt stöd i den dagliga situationen.Räcker inte detta kan det vara möjligt att få komma till ett behandlingshem.

Gruppbehandling är när du tillsammans med behandlare och övriga gruppmedlemmar får möjlighet att undersöka vilken roll alkohol eller droger har spelat i ditt liv. Vi jobbar enligt tolvstegsmodellens filosofi och med grundtanken om att beroende är en sjukdom. Kraften i att arbeta i grupp är att du får en möjlighet att via andra gruppmedlemmar lära dig mer om dig själv och missbruket och hur du kan leva nykter och drogfri. Arbetet grundas på hemuppgifter som du får redovisa i grupp. Det är även viktigt att du tar eget ansvar över att delta i självhjälpsgrupper såsom AA/NA möten.

Enskilda samtal är när du tillsammans med behandlare arbetar med det som varit och hur det ska vara framöver. Samtalen kan fungera som ett stöd i redan uppnådd nykterhet eller som ett avslut på ett missbruk. Samtalen syftar till att du ska nå ett sundare sätt att hantera känslor och tankar på än att använda alkohol eller droger.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: