• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Resor, transporter och besök

På dessa sidor får du information om hur du kan få hjälp med resor.

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna färdmedel har möjlighet att få färdtjänst.
Sjukresor till och från vården med kollektivtrafik är kostnadsfria.
Du som är örelsehindrad som har svårt att förflytta dig till och från ditt fordon kan ansöka om parkeringstillstånd.
Ledsagning kan erbjudas för att ta sig till och från fritidsaktiviteter.

Personer med funktionsnedsättning kan beviljas ledsagning till och från aktiviteter.

Ledsagning kan man få för att ha möjlighet att komma ut på fritidsaktiviteter så som biobesök, hjälp i trappor och att ta sig ur och i transportfordon.

Länstrafiken har uppdraget från länets kommuner att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst. Till hjälp har de ett antal entreprenörer som kör de fordon som nyttjas i färdtjänsten samt en beställningscentral, Transam, som är gemensam för hela länet.

Information och ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst:

Länstrafiken Örebro AB, Serviceresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänstenheten
Region Örebro län
Box 1613
701 46 Örebro

Besöksadress: Eklundavägen 1, våning 1

Telefon (växel): 0771-55 30 00
Telefontid är måndag-fredag kl. 08.00-12.00

E-post: fardtjanstenheten@lanstrafiken.se

Grundregel för sjukresor till och från vården är att alla erbjuds kostnadsfri resa med kollektivtrafik. Finns medicinska behov eller beviljad färdtjänst kan man få åka taxi.

Sjukresor

Läs mer om Sjukresor på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Busstransport till Kommunrehab