• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Stöd till äldre

En pensionär som sitter i en stol och blir klappad på axlarna av en kvinna som jobbar inom vården.

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig biståndshandläggarna på socialförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad. Här kan du läsa mer om vården och omsorgen i Nora kommun.

I vård och omsorg i Nora kommun ingår till exempel hemtjänst, trygghetslarm, matlåda och boenden. Det stöd du beviljas är individuellt och beslut fattas av kommunens biståndshandläggare utifrån dina behov och din situation. Du kan också alltid vända dig till kommunen direkt eller till en biståndhandläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Vanliga stödinsatser kan vara

Hjälp i hemmet/hemtjänst

Boende för äldre

Korttidsboende

Växelvård

Serviceinsatser

Tekniska hjälpmedel i hemmet

Dagverksamhet

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: